Skip to content ↓

School Results

2019-2020 Half Yearly Exam  

School Topper
1 to 2
 1-B GRITAV NEOG

3 to 5
 3-C PURNAKSHI TALUKDAR

6 to 8
 8-C PRACHI CHOUDHURY

9 to 12
 11-HUMANITIES MAYURI SARMA

Class Topper
1-A AANVITA PATGIRI 1

1-A HEMRAJ BAISHYA 2

1-A ARNAV BAGCHI 3

1-B GRITAV NEOG 1

1-B KRISHNAV MRINMOY HAZARIKA 2

1-B MERSIHA AIN ALSABA 3

1-C AVANEESH DAS PEGU 1

1-C AYANNA SARMAH 2

1-C ARHAT JONAK TALUKDAR 3

2-A CHAYAN KASHYAP 1

2-A BORNIL KALITA 2

2-A ARNAB JYOTI PARASAR 3

2-B DEVRAJ BHASKAR DAS 1

2-B SARASWATI DEVI KABRABAM 2

2-B HARSHITA SARMA 3

2-C SABRINA AFNAN 1

2-C JIBASMITA PAUL 2

2-C PRANAMYA BAISHYA 3

3-A DHRITISHMAN DEKA 1

3-A BORNAAV CHOUDHURY 2

3-A JUMON DEKA 3

3-B SAMPRIT GAUTAM 1

3-B MEHNAZ FATMA RAHMAN 2

3-B SHIVAM BAGCHI 3

3-C PURNAKSHI TALUKDAR 1

3-C JULBIKKA RIZBI 2

3-C PRATIKSHYA GOGOI 3

4-A ANISH DEB GOSWAMI 1

4-A SAMPRITY SARMA 2

4-A ANANYA BOSE 3

4-B FARHANA BHUYAN 1

4-B VANSHIKA KASHYAP 2

4-B AYUSHI NANG UKOI 3

4-C JEEPAL NANDINI BORBORUAH 1

4-C JYOTIRUPA BHUYAN 2

4-C PARISMITA DAS 3

5-A SIBA PRASAD KAR 1

5-A DEBASISH MADHUKULYA 2

5-A PRIYAM KASHYAP 3

5-B KAPIL SAIKIA 1

5-B PRAVEEN KUMAR RAI 2

5-B MANGANLEIMA YUMNAM 3

5-C CHIMI CHOUDHURY 1

5-C NILAKSHI SINGH 2

5-C NASHRINA AHMED 3

6-A BEDANTA KALITA 1

6-A JYOTIRMOY TALUKDAR 2

6-A VINAYAK GARG 3

6-B SYEDA NASIBA FIRDOSHI 1

6-B HIMANSHI AGARWAL 2

6-B ROLANDT MANGLUNGMON HAOKIP 3

6-C CHINGGOUHOIH VALTE 1

6-C AKARSHANA KASHYAP 2

6-C PARI TIWARI 3

7-A KHUSHI PRAN BHUYAN 1

7-A SHIVAM KUMAR RAY 2

7-A ANKUR BORGOHAIN 3

7-B MRIDUSMITA NAYAK 1

7-B KOSMI SAHARIA 2

7-B KONGKI SAHARIA 3

7-C PRERANA SARMA 1

7-C RAGINI BAISHYA 2

7-C CHINMOY KALITA 3

8-A ANUBHAB KALITA 1

8-A SUSHRUT GAUTAM 2

8-A AAKANKSHIT DAS 3

8-B TAPASHYA JONAK BARUAH 1

8-B RITWESH DEB 2

8-B HIYA RAJBONGSHI 3

8-C PRACHI CHOUDHURY 1

8-C SABRIN SULTANA HAQUE 2

8-C SAMRIDDHI SINHA 3

9-A TANJIL WAZED 1

9-A PARTHA PRATIM NATH 2

9-A CHIRANJIB DAS 3

9-B RISHAV GOSWAMI 1

9-B DONALD KUMAR DAS 2

9-B NOSHIN NILOFER 3

9-C SNEHA DAS 1

9-C NANDINI GOSWAMI 2

9-C SUSMITA NATH 3

10-A ROHAN PRASAD SHARMA 1

10-A AYUSH NAG 2

10-A DEVARSHI MAHANTA 3

10-B REESHA SINGHA 1

10-B NILANJAN DAS 2

10-B NIL KAMAL DAS 3

10-C NAMRATA NAYAK 1

10-C PRAJIKTA DAS 2

10-C SASHANKA DAS 3

11-COMMERCE JYOTIRMOY DAS 1

11-COMMERCE INDRANEE DEY 2

11-COMMERCE ABHISHEK AGARAWAL 3

11-HUMANITIES MAYURI SARMA 1

11-HUMANITIES JIMANI SARMA 2

11-HUMANITIES NANCY SINGH 3

11-SCIENCE CHETNA UPADHYAY 1

11-SCIENCE CHINMOY MAZUMDAR 2

11-SCIENCE KRISTINA DEV BURMAN 3

12-COMMERCE NEHA GUPTA 1

12-COMMERCE RUBUL SARMA 2

12-COMMERCE BARGASAINDI BATHARI 3

12-HUMANITIES NAZIFA ANJUM RAHMAN 1

12-HUMANITIES SMRITY SNATA BARUAH 2

12-HUMANITIES MONIKHA KONWAR 3

12-SCIENCE SIDDHARTHA UPADHYAY 1

12-SCIENCE PARTHA PRATIM SARMA 2

12-SCIENCE SANJEEV KALITA 3

2018-2019 Annual Exam  

School Topper
1 to 2
 1-C CHAYAN KASHYAP

3 to 5
 3-A JEEPAL NANDINI BORBORUAH

6 to 8
 7-C ANUBHAB KALITA

9 to 12
 11-Humanities NAZIFA ANJUM RAHMAN

Class Topper
1-A HIMAKSHI DEKA 1

1-A ARNAB JYOTI PARASAR 2

1-A HIMANK BARUAH 3

1-B BORNIL KALITA 1

1-B HARSHIT KUMAR GOSWAMI 2

1-B DARRIEN KARIGAPSA 3

1-C CHAYAN KASHYAP 1

1-C DEVRAJ BHASKAR DAS 2

1-C SABRINA AFNAN 3

2-A PURNAKSHI TALUKDAR 1

2-A MAYURI KALITA 2

2-A BORNAAV CHOUDHURY 3

2-B JULBIKKA RIZBI 1

2-B MEHNAZ FATMA RAHMAN 2

2-B JUMON DEKA 3

2-C DHRITISHMAN DEKA 1

2-C SAMPRIT GAUTAM 2

2-C PRATIKSHYA GOGOI 3

3-A JEEPAL NANDINI BORBORUAH 1

3-A FARHANA BHUYAN 2

3-A DHARAM ADITYA PRADHAN 3

3-B JYOTIRUPA BHUYAN 1

3-B HARSHITA BASAK 2

3-B ARIHANT SINGHA 3

3-C NIKITA SINGH 1

3-C ANISH DEB GOSWAMI 2

3-C ANISHA DEVI 3

4-A CHIMI CHOUDHURY 1

4-A MANGANLEIMA YUMNAM 2

4-A PRIYAM KASHYAP 3

4-B NASHRINA AHMED 1

4-B SIBA PRASAD KAR 2

4-B KRISTI DUTTA 3

4-C DEBASISH MADHUKULYA 1

4-C PRAVEEN KUMAR RAI 2

4-C VIGNAHARTA NAIDU 3

5-C PARI TIWARI 1

5-C JYOTIRMOY TALUKDAR 2

5-C ROLANDT MANGLUNGMON HAOKIP 3

5-A CHINGGOUHOIH VALTE 1

5-A SYEDA NASIBA FIRDOSHI 2

5-A VINAYAK GARG 3

5-B AKARSHANA KASHYAP 1

5-B BEDANTA KALITA 2

5-B SUMAIYA MEHBUB LASKAR 3

6-A PRERANA SARMA 1

6-A PRIYA TIWARI 2

6-A KHUSHI PRAN BHUYAN 3

6-B KOSMI SAHARIA 1

6-B KONGKI SAHARIA 2

6-B PINAKSHI SARMA 3

6-C RAGINI BAISHYA 1

6-C MRIDUSMITA NAYAK 2

6-C ANKUR BORGOHAIN 3

7-A PRACHI CHOUDHURY 1

7-A AAKANKSHIT DAS 2

7-A HIYA RAJBONGSHI 3

7-B SUSHRUT GAUTAM 1

7-B SABRIN SULTANA HAQUE 2

7-B GITISHA PATGIRI 3

7-C ANUBHAB KALITA 1

7-C TAPASHYA JONAK BARUAH 2

7-C BHARGABI MEDHI 3

8-A CHIRANJIB DAS 1

8-A ASHA BHUYAN 2

8-A NAYANA KASHYAP BARMAN 3

8-B TANJIL WAZED 1

8-B SNEHA DAS 2

8-B NOSHIN NILOFER 3

8-C PARTHA PRATIM NATH 1

8-C NANDINI GOSWAMI 2

8-C JUNAINA ASHFAQ 3

9-C REESHA SINGHA 1

9-C ANKUSH ROY 2

9-C PRAJIKTA DAS 3

9-A NAMRATA NAYAK 1

9-A ROHAN PRASAD SHARMA 2

9-A NILANJAN DAS 3

9-B ANUSMITA BHUYAN 1

9-B JYOTI KUMARI 2

9-B TUHIN DOLEY 3

11-COMMERCE NEHA GUPTA 1

11-COMMERCE BARGASAINDI BATHARI 2

11-COMMERCE RUBUL SARMA 3

11-HUMANITIES NAZIFA ANJUM RAHMAN 1

11-HUMANITIES MONIKHA KONWAR 2

11-HUMANITIES DEEPNAYANA SINHA 3

11-SCIENCE PARTHA PRATIM SARMA 1

11-SCIENCE SANJEEV KALITA 2

11-SCIENCE SIDDHARTHA UPADHYAY 3

2018-2019 Half Yearly Exam  

School Topper
1 to 2
 2-C DHRITISHMAN DEKA

3 to 5
 4-B FARHANA BHUYAN

6 to 8
 7-C ANUBHAB KALITA

9 to 12
 10-B MAYURI SARMA

Class Topper
1-A HIMAKSHI DEKA 1

1-A SHREYANSH PATOWARY 2

1-A JUWAKSHI KASHYAP 3

1-B HARSHIT KUMAR GOSWAMI 1

1-B BORNIL KALITA 2

1-B DARRIEN KARIGAPSA 3

1-C JIBASMITA PAUL 1

1-C CHAYAN KASHYAP 2

1-C SABRINA AFNAN 3

2-A PURNAKSHI TALUKDAR 1

2-A BORNAAV CHOUDHURY 2

2-A MAYURI KALITA 3

2-B MEHNAZ FATMA RAHMAN 1

2-B JULBIKKA RIZBI 2

2-B SHIVAM BAGCHI 3

2-C DHRITISHMAN DEKA 1

2-C SAMPRIT GAUTAM 2

2-C PRATIKSHYA GOGOI 3

3-A FARHANA BHUYAN 1

3-A JEEPAL NANDINI BORBORUAH 2

3-A SAMPRITY SARMA 3

3-B JYOTIRUPA BHUYAN 1

3-B KANISHKA SAHA 2

3-B AAYUSHMAAN GOSWAMI 3

3-C ANISH DEB GOSWAMI 1

3-C NIKITA SINGH 2

3-C PIYUSH TALUKDAR 3

4-A CHIMI CHOUDHURY 1

4-A KAPIL SAIKIA 2

4-A PRIYAM KASHYAP 3

4-B SIBA PRASAD KAR 1

4-B SHARON ANGEL ANDREW 2

4-B IRIS BHUYAN 3

4-C PRAVEEN KUMAR RAI 1

4-C DEBASISH MADHUKULYA 2

4-C VIGNAHARTA NAIDU 3

5-A CHINGGOUHOIH VALTE 1

5-A SYEDA NASIBA FIRDOSHI 2

5-A PATIKRIT SARKAR 3

5-B AKARSHANA KASHYAP 1

5-B BEDANTA KALITA 2

5-B MRIGANGA KALITA 3

5-C PARI TIWARI 1

5-C JYOTIRMOY TALUKDAR 2

5-C ALANGKRITA SARMAH 3

6-A PRERANA SARMA 1

6-A KHUSHI PRAN BHUYAN 2

6-A PRIYA TIWARI 3

6-B KOSMI SAHARIA 1

6-B KONGKI SAHARIA 2

6-B MAYUR SAHA 3

6-C RAGINI BAISHYA 1

6-C MRIDUSMITA NAYAK 2

6-C ANKUR BORGOHAIN 3

7-A PRACHI CHOUDHURY 1

7-A AAKANKSHIT DAS 2

7-A HIYA RAJBONGSHI 3

7-B SUSHRUT GAUTAM 1

7-B SABRIN SULTANA HAQUE 2

7-B GITISHA PATGIRI 3

7-C ANUBHAB KALITA 1

7-C BHARGABI MEDHI 2

7-C TAPASHYA JONAK BARUAH 3

8-A ASHA BHUYAN 1

8-A NISHA PATHAK 2

8-A CHIRANJIB DAS 3

8-B TANJIL WAZED 1

8-B SNEHA DAS 2

8-B NOSHIN NILOFER 3

8-C PARTHA PRATIM NATH 1

8-C RISHAV GOSWAMI 2

8-C NANDINI GOSWAMI 3

9-A NAMRATA NAYAK 1

9-A HRIDISHA SAIKIA 2

9-A NILANJAN DAS 3

9-B JYOTI KUMARI 1

9-B ANUSMITA BHUYAN 2

9-B MEGHA JHA 3

9-C REESHA SINGHA 1

9-C ANKUSH ROY 2

9-C DEBANGA BHUSHAN KASHYAP 3

10-A KRISTINA DEV BURMAN 1

10-A JYOTIRMOY DAS 2

10-A ANURAG BHARADWAJ 3

10-B MAYURI SARMA 1

10-B CHINMOY MAZUMDAR 2

10-B DEBABRATA PAUL 3

10-C JIMANI SARMA 1

10-C SONU KR YADAV 2

10-C MD NIYAZUL RAHMAN 3

11-COMMERCE RUBUL SARMA 1

11-COMMERCE NEHA GUPTA 2

11-COMMERCE YASHINARA HUSSAIN 3

11-HUMANITIES NAZIFA ANJUM RAHMAN 1

11-HUMANITIES NASHREEN RUSTAM 2

11-HUMANITIES MONIKHA KONWAR 3

11-SCIENCE PARTHA PRATIM SARMA 1

11-SCIENCE SANJEEV KALITA 2

11-SCIENCE SIDDHARTHA UPADHYAY 3

12-HUMANITIES NILUPA AHMED HAZARIKA 1

12-SCIENCE VIOLEENA DUTTA 2

2017-18 Annual Exam 

Annual Exam Toppers List

SCHOOL TOPPERS
Class I-II
 I  C PURNAKSHI TALUKDAR
Class III-V
III A VIGNAHARTA NAIDU
Class VI-VIII
VII  A ANUBHAB KALITA
Class IX-XII
IX   A KRISTINA DEV BARMAN
CLASS TOPPER
Class Name of the students Rank
I A MEHNAZ FATMA RAHMAN 1st
DIPANJAN SHARMA 2nd
PROGYA KAKATI 3rd
I B SAMPRIT GAUTAM 1st
MAYURI KALITA 2nd
BORNAAV CHOUDHURY 3rd
I C PURNAKSHI TALUKDAR 1st
DHRITISHMAN DEKA 2nd
JULBIKKA RIZBI 3rd
II A JEEPAL NANDINI BORBORUA 1st
NIKITA SINGH 2nd
LIZA BORO 3rd
II B JYOTIRUPA BHUYAN 1st
AYUSHI NANG UKOI 2nd
RISHA PAUL 3rd
II C ANISH DEB GOSWAMI 1st
SAMPRITY SARMA 2nd
HARSHITA BASAK 3rd
III A VIGNAHARTA NAIDU 1st
DEBASISH MADHUKULYA 2nd
NILAKSHI SINGH 3rd
III B SIBA PRASAD KAR 1st
NASHRINA  AHMED 2nd
DAKHYA DRIPTA BORAH 3rd
III C CHIMI  CHOUDHURY 1st
KAPIL  SAIKIA 2nd
MANGANLEIMA YUMNAM 3rd
IV A PARI  TIWARI 1st
JYOTIRMOY  TALUKDAR 2nd
ANEEK PAUL 3rd
IV B AKARSHANA  KASHYAP 1st
BEDANTA  KALITA 2nd
SHREESTI  SINGH 3rd
IV C CHINGGOUHOIH  VALTE 1st
SYEDA NASIBA FIRDOSHI 2nd
SWAPNIL PHUKAN 3rd
V A PRIYA  TIWARI 1st
TANDRALI  SAIKIA 2nd
BHASWATI  BARMAN 3rd
V B KOSMI  SAHARIA 1st
MRIDUSMITA  NAYAK 2nd
ANKUR BORGOHAIN 3rd
V C PRERANA  SARMA 1st
MAYUR SAHA 2nd
PINAKSHI  SARMA 3rd
VI A ANUBHAB  KALITA 1st
BHARGABI MEDHI 2nd
AAKANKSHIT DAS 3rd
VI B SUSHRUT  GAUTAM 1st
SABRIN SULTANA HAQUE 2nd
HIYA  RAJBONGSHI 3rd
VI C PRACHI  CHOUDHURY 1st
GITISHA  PATGIRI 2nd
RITWESH  DEB 3rd
VII A ASHA  BHUYAN 1st
TANJIL  WAZED 2nd
NOSHIN NILOFER 3rd
VII B PARTHA PRATIM NATH 1st
PRATIM RAHANG 2nd
PARISHMITA BASAK 3rd
VII C AYUSH MISHRA 1st
DONALD KUMAR DAS 2nd
VISHAL RAJGURU 3rd
VIII A ANKUSH ROY 1st
JYOTI KUMARI 2nd
PRAJIKTA DAS 3rd
VIII B ANUSMITA BHUYAN 1st
REESHA SINGH 2nd
HRIDISHA  SAIKIA 3rd
VIII C NAMRATA  NAYAK 1st
ROHAN PRASAD SHARMA 2nd
BARAKHA RANI BORO 3rd
IX A KRISTINA DEV BURMAN 1st
SONU KR YADAV 2nd
MD NIYAZUL RAHMAN 3rd
IX B JIMANI SARMA 1st
JYOTIRMOY  DAS 2nd
JEET PATHAK 3rd
IX C MAYURI  SARMA 1st
CHINMOY  MAZUMDAR 2nd
ANURAG BHARADWAJ 3rd
XI Com. BEDANTA VISHAL KASHYAP 1st
MISTU  PAUL 2nd
SANDHYA KUMARI GUPTA 3rd
XI Hum. NILUPA AHMED HAZARIKA 1st
SNEHA PURKAYASTHA 2nd
SONALI LAMA 3rd
XI Sc. ABHINASH  GIRI 1st
BHABASHEKHAR  DAIMARY 2nd
BOILEN SINGSON 3rd
STAR STUDENTS
IB MAYURI KALITA
IB BORNAAV CHOUDHURY
IB SANJUKTA PEGU
IC JULBIKKA RIZBI
IC PRATIKSHYA GOGOI
IC DYUTISMITA DUTTA
IC JEET DAS
IC DRIMLY BHARADWAJ
II A NIKITA SINGH
II A LIZA BORO
II A AAYUSHMAAN GOSWAMI
II A FARHANA BHUYAN
II A DISHA DAS
II A SNEHA PAL
II B RISHA PAUL
II B PARSHIV BORGOHAIN
II B HARSHITA KASHYAP
II B SHNEHA SINGHA
II C SAMPRITY SARMA
II C DHARAM ADITYA PRADHAN
II C DIPIKA DAS
II C IPSITA KALITA
II C JESIN AMIN AHMED
II C HARPREET NARZARY
III A NILAKSHI SINGH
III B SIBA PRASAD KAR
III B NASHRINA AHMED
III B PRAVEEN KUMAR RAI
III B RITISMITA PATGIRI
III C MANGANLEIMA YUMNAM
IV C CHINGGOUHOIH VALTE
VI B SABRIN SULTANA HAQUE
VII A TANJIL WAZED
VIII A ANKUSH ROY
IX A KRISTINA DEV BURMAN

2017-18 Half Yearly Exam 

Half Yearly Exam

SCHOOL TOPPERS
Class I-II
 II  A JEEPAL NANDINI BORBORUA
Class III-V
III A VIGNAHARTA NAIDU
Class VI-VIII
   VIII  C ANUBHAB KALITA
Class IX-XII
    I X   B BEDABRATT KASHYAP
CLASS TOPPER
Class Name of the students Rank
I A DIPANJAN SHARMA 1st
MEHNAZ FATMA RAHMAN 2nd
PROGYA KAKATI 3rd
I B MAYURI KALITA 1st
SAMPRIT GAUTAM 2nd
BORNAAV CHOUDHURY 3rd
I C PURNAKSHI TALUKDAR 1st
DHRITISHMAN DEKA 2nd
JULBIKKA RIZBI 3rd
II A JEEPAL NANDINI BORBORUA 1st
NIKITA SINGH 2nd
AAYUSHMAAN GOSWAMI 3rd
II B JYOTIRUPA BHUYAN 1st
RISHA PAUL 2nd
AYUSHI NANG UKOI 3rd
II C ANISHA DEVI 1st
ANISH DEB GOSWAMI 2nd
SAMPRITY SARMA 3rd
III A VIGNAHARTA  NAIDU 1st
MUGDHA RAJGURU 2nd
DEBASISH  MADHUKULYA 3rd
III B SIBA PRASAD KAR 1st
NASHRINA  AHMED 2nd
DAKHYA DRIPTA BORAH 3rd
III C CHIMI  CHOUDHURY 1st
KAPIL  SAIKIA 2nd
MANGANLEIMA YUMNAM 3rd
IV A PARI  TIWARI 1st
JYOTIRMOY  TALUKDAR 2nd
ALANGKRITA  SARMAH 3rd
IV B AKARSHANA  KASHYAP 1st
BEDANTA  KALITA 2nd
SHREESTI  SINGH 3rd
IV C CHINGGOUHOIH  VALTE 1st
SWAPNIL PHUKAN 2nd
SYEDA NASIBA FIRDOSHI 3rd
V A PRIYA  TIWARI 1st
TANDRALI  SAIKIA 2nd
BHASWATI  BARMAN 3rd
V B KOSMI  SAHARIA 1st
MRIDUSMITA  NAYAK 2nd
RAGINI  BAISHYA 3rd
V C PRERANA  SARMA 1st
MAYUR SAHA 2nd
PINAKSHI  SARMA 3rd
VI A ANUBHAB  KALITA 1st
TAPASHYA JONAK BARUAH 2nd
AAKANKSHIT  DAS 3rd
VI B SUSHRUT  GAUTAM 1st
SABRIN SULTANA HAQUE 2nd
HIYA  RAJBONGSHI 3rd
VI C PRACHI  CHOUDHURY 1st
GITISHA  PATGIRI 2nd
RITWESH  DEB 3rd
VII A ASHA  BHUYAN 1st
TANJIL  WAZED 2nd
NISHA  PATHAK 3rd
VII B PARTHA PRATIM NATH 1st
SAMRIDDHI  SINGH 2nd
PRATIKSHA  SINGH 3rd
VII C VISHAL RAJGURU 1st
DONALD KUMAR DAS 2nd
MEDHA  BAROOAH 3rd
VIII A JYOTI  KUMARI 1st
DEVARSHI  MAHANTA 2nd
PARISMITA  BORDOLOI 3rd
VIII B REESHA  SINGH 1st
ANUSMITA  BHUYAN 2nd
HRIDISHA  SAIKIA 3rd
VIII C NAMRATA  NAYAK 1st
SASHANKA  DAS 2nd
ROHAN PRASAD SHARMA 3rd
IX A KRISTINA DEV BURMAN 1st
MD NIYAZUL RAHMAN 2nd
SONU KR YADAV 3rd
IX B JIMANI SARMA 1st
JEET  PATHAK 2nd
JYOTIRMOY  DAS 3rd
IX C MAYURI  SARMA 1st
ANURAG  BHARADWAJ 2nd
CHINMOY  MAZUMDAR 3rd
X A BEDABRATT  KASHYAP 1st
ANIKET YOGESH KUMAR 2nd
NAFISA YASMIN AHMED 3rd
X B PARTHA PRATIM SARMA 1st
DARSHANA  TAKOE 2nd
JAYADITYA  DEY 3rd
X C SANJEEV  KALITA 1st
YUMKHAIBAM SANATOMBI 2nd
PARNALI  DAS 3rd
XI Com. CHANDANA DAS 1st
MISTU  PAUL 2nd
AISHWARIYA  SHARMA 3rd
XI Hum. SNEHA  PURKAYASTHA 1st
NILUPA AHMED HAZARIKA 2nd
HAINA RANI DEWRY 3rd
XI Sc. ABHINASH  GIRI 1st
BHABASHEKHAR  DAIMARY 2nd
VIOLEENA  DUTTA 3rd
XII Com. ROHAN PRASAD GUPTA 1st
GULSHAN KUMAR GIRI 2nd
RAHUL KUMAR SINGH 3rd
XII Hum. SHAJU ROSE LAHKAR 1st
DIPANJALI  SWARGIARY 2nd
SACHIN  PRASAD 3rd
XII Sc. JOYDEEP  BORDOLOI 1st
ABHISHEK KUMAR JHA 2nd
BITOPAN  DAS 3rd
STAR STUDENTS
I A PROGYA KAKATI
IB MAYURI KALITA
IB BORNAAV CHOUDHURY
IB SANJUKTA PEGU
IB SRISTI SAH
IB DHIKSHIT TIBREWAL
IC PRATIKSHYA GOGOI
IC DYUTSMITA DUTTA
II A NIKITA SINGH
II A LIZA BORO
II A FARHANA BHUYAN
II A ANANYA BOSE
II A AAYUSHMAAN GOSWAMI
II A SNEHA PAL
II A DARPAN KASHYAP DEKA
II A DISHA DAS
II A PIYUSH TALUKDAR
II A NEELERIC RAJKHOWA
II B JYOTIRUPA BHUYAN
II B RISHA PAUL
II B TINA PAUL
II B PARSHIV BORGOHAIN
II B TINA MORANG
II B HARSHITA KASHYAP
II B DEBASISH BARUAH
II B CH. AYUSH SINGHA
II B ANSHIKHA KUMARI JHA
II C ANISHA DEVI
II C ANISH DEB GOSWAMI
II C SAMPRITY SARMA
II C DIPIKA DAS
II C DHARAM ADITYA PRADHAN
II C IPSITA KALITA
II C PARISMITA  DAS
II C HARPREET NARZARY
II C SUCHITRA BAISHYA
II C SAMUEL JOSHI
III A MUGDHA RAJGURU
III A NILAKSHI SINGH
III A TANBI KRO
III B SIBA PRASAD KAR
III B NASHRINA AHMED
III B DAKHYA DRIPTA BORAH
III B PRAVEEN KUMAR RAI
III C KAPIL SAIKIA
III C MANGANLEIMA YUMNAM
III C TITIKSHA DUTTA
III C JOASH LALHMATHUOI NEITHAM
III C PRIYAM KASHYAP
IV A JYOTIRMOY TALUKDAR
IV C CHINGGOUHOIH VALTE
V B ANKUR BORGOHAIN
V B ANIKET BORGOHAIN
V C PINAKSHI  SARMA
VI B SABRIN SULTANA HAQUE
VI C PRACHI CHOUDHURY
VI C GITISHA PATGIRI
VII A ASHA BHUYAN
VII A TANJIL WAZED
VIII A JYOTI KUMARI
VIII B REESHA SINGH
VIII C NAMRATA NAYAK
IX A KRISTINA DEV BURMAN
IX B JIMANI SARMA
X B PARTHA PRATIM SARMA
X C SANJEEV KALITA

2016-17 End Term 

End Term

SCHOOL TOPPERS

Class I-II

II A VIGNAHARTA NAIDU

Class III-V

III B CHINGGOUHOIH VALTE

Class VI-VIII

VIII C MAYURI SARMA

Class IX-XII

I X B BEDABRATT KASHYAP

CLASS TOPPER

Class

Name of the students

Rank
I A JEEPAL NANDINI BORBORUAH 1st
SAMPRITY SARMA 2nd
ANISHA DEVI 3rd
I B NIKITA SINGH 1st
ANISH DEB GOSWAMI 2nd
RISHA PAUL 3rd
I C AYUSHI NANG UKOI 1st
PIYUSH TALUKDAR 1st
JYOTIRUPA BHUYAN 2nd
REENOV SAIKIA 3rd
II A VIGNAHARTA NAIDU 1st
NASHRINA AHMED 2nd
DEBASISH MADHUKULYA 3rd
II B SIBA PRASAD KAR 1st
KAPIL SAIKIA 2nd
NILAKSHI SINGH 3rd
II C CHIMI CHOUDHURY 1st
PRAVEEN KUMAR RAI 2nd
IRIS BHUYAN 3rd
III A ABHILASHA P. D. KASHYAP 1st
BEDANTA KALITA 2nd
BHUMIKA YESMIN 3rd
III B CHINGGOUHOIH VALTE 1st
PARI TIWARI 2nd
TRIDISHA KASHYAP 3rd
III C AKARSHANA KASHYAP 1st
JYOTIRMOY TALUKDAR 2nd
SWAPNIL PHUKAN 3rd
IV A KOSMI SAHARIAPRIYA TIWARI 1st
PRIYA TIWARI 2nd
KONGKI SAHARIA 3rd
IV B PRERANA SARMA 1st
MRIDUSMITA NAYAK 2nd
PINAKSHI SARMA 3rd
IV C RAGINI BAISHYA 1st
ANINDITA DAS 2nd
ANKIT PHUKAN 3rd
V A BHARGOBI MEDHI 1st
SONAMONI DAS 2nd
ANKITA RAJBONGSHI 3rd
V B ANUBHAB KALITA 1st
SUSHRUT GAUTAM 2nd
HIYA RAJBONGSHI 3rd
V C PRACHI CHOUDHURY 1st
SABRIN SULTANA HAQUE 2nd
RITWESH DEB 3rd
VI A ASHA BHUYAN 1st
NISHA PATHAK 2nd
PANITHA NARZARY 3rd
VI B TANJEL WAZED 1st
SAMRIDDHI SINGH 2nd
MNOSHIN NILOFER 3rd
VI C PARTHA PRATIM NATH 1st
SNEHA DAS 2nd
NAYANA KASHYAP BARMAN 3rd
VII A JYOTI KUMARI 1st
HRIDISHA SAIKIA 2nd
ANKIPRIYA NATH 3rd
VII B NAMRATA NAYAK 1st
ANUSMITA BHUYAN 2nd
PARISMITA BORDOLOI 3rd
VII C REESHA SINGH 1st
ROHAN PRASAD SHARMA 2nd
AYUSH NAG 3rd
VIII A SONU KR YADAV 1st
ANURAG BHARADWAJ 2nd
LONNIE MARSANI 3rd
VIII B JEET PATHAK 1st
CHINMOY MAZUMDAR 2nd
NANCY SINGH 3rd
VIII C MAYURI SARMA 1st
JIMANI SARMA 2nd
MD. NIYAZUL RAHMAN 3rd
IX A SANJEEV KALITA 1st
JAYADITYA DEY 2nd
NAFISA YASMIN AHMED 3rd
IX B BEDABRATT KASHYAP 1st
DARSHANA TAKOE 2nd
LIJA BEGUM 3rd
IX C PARTHA PRATIM SARMA 1st
YUMKHAIBAM SANATOMBI DEVI 2nd
PARNALI DAS 3rd
XI Com. GULSHAN KUMAR GIRI 1st
ROHAN PRASAD GUIPTA 2nd
DEEPANNITA DEY 3rd
XI Hum. MUSKAN KAUR 1st
DUPEE JOSEPHINE TAIPODIA 2nd
NARMITA KRA 3rd
XI Sc. BITOPAN DAS 1st
ABHISHEK KUMAR JHA 2nd
JOYDEEP BORDOLOI 3rd

STAR STUDENTS

I A HARPREET NARZARY
IB ANISH DEB GOSWAMI
IB HARSHITA KASHYAP
IB SNEHA PAL
IC CH. AYUSH SINGHA
IC THANGJAM SHRISTY DEVI
II A NASHRINA AHMED
II B SIBA PRASAD KAR
II B MANGANLEIMA YUMNAM
III B CHINGGOUHOIH VALTE
IV A ANKUR BORGOHAIN
IV B PRERANA SARMA
IV B PINAKSHI SARMA
V C PRACHI CHOUDHURY
V C SABRIN SULTANA HAQUE
V C RITWESH DEB
VI B TANJIL WAZED
VII C REESHA SINGH
VIII C MAYURI SARMA
VIII C MD NIYAZUL RAHMAN
IX A SANJEEV KALITA
IX B BEDABRATT KASHYAP